1 Saat içerisinde hacizlerinizin kaldırılıp dosyanızın kapatılması için hemen iletişime geçiniz.

Araç Haciz Kaldırma

İçindekiler
Araç Haciz Kaldırma

Araç Haciz Kaldırma

Bir alacağın tahsili amacıyla adınıza icra takibi başlatılmış olabilir. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklının bütün mallarınıza haciz isteme yetkisi vardır. Alacaklı aracınıza haciz konulmasın icra dairesinden talep edebilir. Araç haciz sorgulama işlemi yaparak aracınızda haciz olup olmadığını öğrenebilir sonrasında araçtaki haczi kaldırma ve hak mahrumiyeti kaldırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Araç haczi kaldırma işlemi için aracınıza haciz koyan icra müdürlükleri ile görüşüp araç haciz kaldırma işlemini istediğinize dair bir dilekçe ile borcu ödeyerek yapabilirsiniz. Bu sayede araçtaki haciz kaldırma işlemi gerçekleşecek ve hak mahrumiyeti kaldırma işlemleri olumlu sonuçlanacaktır. Araç haciz kaldırma konusunda sıklıkla karşılaşılan tüm sorular ve ne yapılması gerektiği konusunda aşağıdaki yazımızda detaylıca bilgilendirmeler mevcuttur. Aracımda haciz var nasıl kaldırabilirim? Araç haciz kaldırma nedir? Aracımdaki haczi nasıl öğrenebilirim? gibi sorularınıza aşağıdaki yazımızda cevap bulacaksınız ve sonrasında sorunsuz olarak araç haczi sorgulama veya araç haczi kaldırma işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.

Hukuki sorunlarınızın çözülmesi için alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Haczi Kaldırmak Nedir?

Araç haczi kaldırmak nedir ve Araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorularına cevap vermeden önceden Haciz nedir ve İcra nedir sorularının cevabını vermek gerekir. İcra, bir alacağın tahsili ile ilgili yürütülen tüm yasal işlemlerdir. Haciz ise borçlunun borcunu tüm uyarılara rağmen ödememesi sonucu borçlu hakkında başlatılan yasal süreçtir. İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçlunun tüm mallarının haczi mümkündür. Bu sebeple borçlunun 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmemesi sonucu takip kesinleşir ve alacaklı borçlunun; taşınır- taşınmaz mallarına, bankada mevcut olan mevduat hesaplarına veya maaşına haciz koyabilir. Araç haczi ise borçlunun üzerinde kayıtlı olan taşınır niteliğindeki motorlu araçlara haciz konulmasıdır. Borçlu borcunu ödeyip araç haczinin kaldırılmasını istemezse alacaklı borçlunun aracının satışını 1 yıl içerisinde icra dairesinden isteyebilir. Araç haczi kaldırmak genel olarak; otomobil haczi kaldırmak, motor haczi kaldırmak, otobüs haczi kaldırmak, araba haczi kaldırmak gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Borcu ödeyerek, Araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusu aracını satmak isteyenler tarafından merak edilmektedir. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için yapılması gerekenler sorusunun cevabi ilk olarak borcu ödeyip icra dosyasını kapatmaktır. Fakat araba üzerindeki haczi kaldırma yolu sadece bu değildir.

Şikâyet başvurusu sonucu, İcra memurunun yanlışlıkla haciz işlemi yapması sonucu da araç üzerinde haciz mevcut olabilir. Aracınıza hatalı işlem sonucu haciz işlemi yapıldıysa icra müdürlüğüne bir itiraz dilekçesi ile başvurulabilir. İcra müdürlüğü bu itirazı reddederse İcra Mahkemelerinde şikâyet yoluna başvurularak haciz kaldırılır.

Anlaşma sağlanarak, Alacaklı ve borçlunun anlaşması ile de araba üzerindeki haciz kaldırılabilir. Örneğin borçlu alacaklıya taksitle borcu öderse veya borcunu ödemek için belirli bir süre talep ederse alacaklı da bunu kabul ederse alacaklının icra dairesine haczi kaldırmak için dilekçe vermesi neticesinde araba üzerindeki haciz kalkar.

Satış isteme süresinin geçmesi, Araç üzerine haciz konulduktan sonra alacaklı veya borçlu 1 yıl içerisinde icra dairesinde satış istemelidir. Eğer 1 yıl içerisinde satış istenmezse haciz düşer ve borçlu tarafından icra dairesine verilecek bir dilekçe ile araba üzerindeki haciz kalkar.

Menfi tespit davası, İcra takibinde borçlu görünen kişi gerçekte borçlu olmayabilir. Böyle bir durumda borçlu açacağı menfi tespit davası ile borçlu olmadığını ispat ederse otomobil üzerindeki haciz kalkar.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Öğrenilir?

Araç üzerinde bulunan haczin öğrenilmesi, E- Devlet üzerinden yapılan araç haczi sorgulaması neticesinde gerçekleşebileceği gibi yine E- Devlet üzerinden adınıza başlatılan bir icra takip olduğunu öğrenmeniz ile de gerçekleşebilir. Noterde 2.el araç alırken haczin öğrenilmesi veya noterde araç satarken haczin öğrenilmesi de mümkündür. Noterde satacağınız araç üzerinde detaylı bir araştırma ile aracın üzerinde vergi borcu, haciz veya yakalama kararı olup olmadığını öğrenmek mümkündür. Eğer aracın üzerinde haciz olduğunu öğrendiyseniz bir an önce haczi kaldırmak için gerekli işlemleri yapmanızda fayda vardır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Noterden Araç Satarken Haciz Olduğunu Öğrenince Ne Yapılması Gerekiyor?

Noterde araç satarken haciz olduğunu öğrenmek neticesinde haczi kaldırmak için borcu ödeyebilir veya araç üzerindeki diğer haczi kaldırma yollarını deneyerek araç üzerindeki haczi kaldırabilirsiniz. Fakat aracı hacizliyken de satmak kural olarak mümkündür. Aracı satın alan kişi aracın tüm borçları ve haciz ile beraber satın alır. Ancak günümüzde insanlar üzerinde haciz bulunan aracı satın almak istemediğinden haczi kaldırıp satmak daha faydalı olacaktır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Haczi Kaldırmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Araç haczi kaldırmak için yapılması gereken icra takibinin bulunduğu icra dairesine başvurmaktır. Borç ödendiyse veya satış istenmediği için haciz düştüyse icra dairesinden araç üzerindeki haczin kaldırılması talep edilmesi gerekir çünkü kural olarak icra daireleri talep olmaksızın işlem yapmazlar. Bunların haricinde alacaklı veya borçlu anlaştıysa ya da haciz yanlışlıkla konulduysa yine takibin bulunduğu icra dairesine başvurmak gereklidir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Haciz Kaldırma Ne Kadar Sürer?

Araç haciz kaldırma işlemi için kesin bir süre öngörülmemiştir. Araç haciz kaldırma süresi yapılacak işleme göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak talep sonrasında icra müdürlükleri talebi 3 iş gününe kadar karara bağlamaktadırlar. Ancak burada en önemli etken icra prosedürünü doğru işletmektir. Aksi halde uzayan işlemler neticesinde hak kaybı yaşanabilmektedir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Haciz Kaldırmak İçin Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Araç haczi kaldırmak için başvurulması gereken yer icra takibin yapıldığı icra dairesidir. Takibin bulunduğu icra dairesine dilekçe ile müracaat edip araba üzerindeki haczi kaldırmak için gerekli taleplerin yapılması veya borcun ödenmesi gerekmektedir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Haciz Kaldırma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Araç haczi kaldırma dilekçesi için mutlaka alanında uzman ve güvenilir bir icra avukatından destek alınması gerekmektedir. Çünkü internet ortamında var olan araç haciz kaldırma dilekçeleri veya araba üzerindeki haczi kaldırma dilekçesi örnekleri çoğunlukla hatalıdır. İcra dairesine hatalı dilekçe verilmesi sonucu icra dairesi talebi reddeder ve haciz kaldırma süresi uzar. İcra prosedürü doğru takip edilmediğinden birtakım hak kayıpları gündeme gelebilir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Haciz Zamanaşımı Nedir?

Araç haciz için zamanaşımı süresi 6 ay iken 2021 yılı değişikliği ile beraber 1 yıl olmuştur. Hacizden itibaren 1 yıl içerisinde alacaklı veya borçlu tarafından satış istenmediği takdirde borçlu dilekçe ile takibin bulunduğu icra dairesine müracaat edip araç haczinin kaldırılmasını isteyebilir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Haciz Kaldırmak İstediğimde Harç ve Masraf Ödenir Mi?

Araç haczini kaldırmak için ödenecek harç ve masraflar genel olarak tahsil harcı, başvuru harcı ve vekalet harcıdır. Bunların yanında tebligat masrafı gibi ek masraflar da çıkabilmektedir. Bu ek masrafların artmaması için araç haczi kaldırma işlemi için uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

İcra İflas Kanunu 106-110 Maddeleri Uyarınca Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması Nasıl Yapılır?

Borçlu veya hacizli aracı satın alan kişi haciz kararının üzerinden 1 yıl geçmesiyle İİK 106-110 maddeleri uyarınca icra müdürlüğünden araç üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilir. Zira söz konusu maddeler uyarınca haciz kararından itibaren 1 yıl içerinde alacaklı veya borçlu satış masraflarını daireye yatırıp satış istemelidir. Aksi halde haciz düşer ve borçlu ya da hacizli aracı satın alan üçüncü kişi haczin kalkması talebinde bulunabilir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Haciz Kaldırma Talebinde Kimler Bulunabilir?

İcra takibinin borçlusu; borcu ödeyerek ya da icra memurunun yanlış işlem tesis etmesi nedeniyle veya hacizden itibaren alacaklının 1 yıl içerisinde satış istememesi halinde araç haczini kaldırma talebinde bulunabilir.

İcra takibinin alacaklısı; borç haricen tahsil edildikten sonra veya alacaklı ve borçlunun anlaşması halinde araç haczini kaldırma talebinde bulunabilir.

Hacizli aracı devralan kişi de haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Bu sayılan kişilerin kendileri icra dairelerine dilekçeyle talepte bulunabileceği gibi haczin daha erken kalkması ve sürecin sorunsuz ilerlemesi adına avukatları aracılığıyla da süreci ilerletebilirler.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Aracıma Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Aracınıza haciz geldiyse borcunuzu takibin yapıldığı icra dairesi hesabına ödeyerek haczin kaldırılması talebinde bulunabilirsiniz. Eğer icra borcunu tek seferde ödeyebilecek bir durumda değilseniz alacaklı ile anlaşma sağlayarak size süre vermesini isteyebilir veya borcu taksitlendirebilirsiniz. Böyle bir durumda aracınıza haciz koyduran alacaklı, icra dairesine başvurarak haczin kaldırılmasını talep edebilir. Aracıma haciz geldi ne yapmalıyım sorusunun oldukça fazla cevabı mevcuttur. En iyi ve en hızlı şekilde haczin kaldırılması için alanında tecrübeli icra avukatı araştırması yapmak ve destek almak hak kaybını en aza indirmektedir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Hak Mahrumiyeti Kaldırma Ücreti Ne Kadardır?

Hakkınızda açılan icra takibi hangi icra dairesinde açıldıysa sizin adınıza alanında uzman icra avukatı tarafından icra dosyanız arşivden çıkartılacak ve dosya kapak hesabı yaptırılarak dosyada icra borcu mevcutsa sizin adınıza icra borcu ödenecektir. İcra borcu ödenmiş fakat tahsil harcı ödenmemişse adınıza ödeme yapılarak araç haciz fekki talebinde bulunulup icra dosyanız kapatılacaktır. Bunların neticesinde aracınız üzerindeki haciz ve hak mahrumiyeti ortadan kaldırılacaktır. İcra alanında tecrübeli avukat aracılığıyla icra dosyanızın aynı gün içerisinde kapatılıp infaz olduğundan emin olmak için E-Devlet UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyanızı kontrol edebilmeniz mümkündür.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Araç Haciz Kaldırma Ücreti Ne Kadardır?

Hakkınızda açılan icra takibi hangi icra dairesinde açıldıysa sizin adınıza alanında uzman icra avukatı tarafından icra dosyanız arşivden çıkartılacak ve dosya kapak hesabı yaptırılarak dosyada icra borcu mevcutsa sizin adınıza icra borcu ödenecektir. İcra borcu ödenmiş fakat tahsil harcı ödenmemişse adınıza ödeme yapılarak araç haciz fekki talebinde bulunulup icra dosyanız kapatılacaktır. Bunların neticesinde aracınız üzerindeki haciz ve hak mahrumiyeti ortadan kaldırılacaktır. İcra alanında tecrübeli avukat aracılığıyla icra dosyanızın aynı gün içerisinde kapatılıp infaz olduğundan emin olmak için E-Devlet UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyanızı kontrol edebilmeniz mümkündür.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

 

HEMEN ARAWHATSAPP