1 Saat içerisinde hacizlerinizin kaldırılıp dosyanızın kapatılması için hemen iletişime geçiniz.

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Borcu ödeyerek, Araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusu aracını satmak isteyenler tarafından merak edilmektedir. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için yapılması gerekenler sorusunun cevabi ilk olarak borcu ödeyip icra dosyasını kapatmaktır. Fakat araba üzerindeki haczi kaldırma yolu sadece bu değildir.

Şikâyet başvurusu sonucu, İcra memurunun yanlışlıkla haciz işlemi yapması sonucu da araç üzerinde haciz mevcut olabilir. Aracınıza hatalı işlem sonucu haciz işlemi yapıldıysa icra müdürlüğüne bir itiraz dilekçesi ile başvurulabilir. İcra müdürlüğü bu itirazı reddederse İcra Mahkemelerinde şikâyet yoluna başvurularak haciz kaldırılır.

Anlaşma sağlanarak, Alacaklı ve borçlunun anlaşması ile de araba üzerindeki haciz kaldırılabilir. Örneğin borçlu alacaklıya taksitle borcu öderse veya borcunu ödemek için belirli bir süre talep ederse alacaklı da bunu kabul ederse alacaklının icra dairesine haczi kaldırmak için dilekçe vermesi neticesinde araba üzerindeki haciz kalkar.

Satış isteme süresinin geçmesi, Araç üzerine haciz konulduktan sonra alacaklı veya borçlu 1 yıl içerisinde icra dairesinde satış istemelidir. Eğer 1 yıl içerisinde satış istenmezse haciz düşer ve borçlu tarafından icra dairesine verilecek bir dilekçe ile araba üzerindeki haciz kalkar.

Menfi tespit davası, İcra takibinde borçlu görünen kişi gerçekte borçlu olmayabilir. Böyle bir durumda borçlu açacağı menfi tespit davası ile borçlu olmadığını ispat ederse otomobil üzerindeki haciz kalkar.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan araç haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla araç hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

HEMEN ARA WHATSAPP