1 Saat içerisinde hacizlerinizin kaldırılıp dosyanızın kapatılması için hemen iletişime geçiniz.

Banka Haciz Kaldırma

İçindekiler
Banka Haciz Kaldırma

Banka Haciz Kaldırma

Bir alacağın tahsili amacıyla adınıza icra takibi başlatılmış olabilir. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklının bütün mallarınıza haciz isteme yetkisi vardır. Alacaklı banka hesabınıza haciz konulmasın icra dairesinden talep edebilir. İcra dairesi talep sonucu banka hesabına bloke koyacaktır. Banka hesabımdaki blokeyi nasıl kaldırabilirim diyorsanız banka haczi kaldırma ve banka hesabındaki blokeyi kaldırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Banka haczi kaldırma işlemi için banka hesabınıza haciz koyan icra müdürlükleri ile görüşüp banka haciz kaldırma işlemini istediğinize dair bir dilekçe ile borcu ödeyerek yapabilirsiniz. Bu sayede banka haciz kaldırma işlemi gerçekleşecek ve banka bloke kaldırma işlemleri olumlu sonuçlanacaktır. Banka haciz kaldırma konusunda sıklıkla karşılaşılan tüm sorular ve ne yapılması gerektiği konusunda aşağıdaki yazımızda detaylıca bilgilendirmeler mevcuttur. Banka hesabımdaki blokeyi kaldırma işlemini nasıl yapabilirim? Banka bloke kaldırma nedir? Banka haczi nasıl öğrenebilirim? gibi sorularınıza aşağıdaki yazımızda cevap bulacaksınız ve sonrasında sorunsuz olarak banka haczi sorgulama veya banka bloke kaldırma işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.

Hukuki sorunlarınızın çözülmesi için alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde banka haczinin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Haczi Kaldırmak Nedir?

Banka haczi kaldırmak nedir ve banka hesapları üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorularına cevap vermeden önceden haciz nedir ve banka haczi nedir sorularının cevabını vermek gerekir. İcra, bir alacağın tahsili ile ilgili yürütülen tüm yasal işlemlerdir. Haciz ise borçlunun borcunu tüm uyarılara rağmen ödememesi sonucu borçlu hakkında başlatılan yasal süreçtir. İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçlunun tüm mallarının haczi mümkündür. Bu sebeple borçlunun 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmemesi sonucu takip kesinleşir ve alacaklı borçlunun; taşınır- taşınmaz mallarına, bankada mevcut olan mevduat hesaplarına veya maaşına haciz koyabilir.

Banka haczi ise alacaklının, borçlu adına açılmış olan vadeli vadesiz banka hesaplarına borcu karşılar miktarda bloke konulmasıdır. Borçlu borcunu banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirmezse alacaklı borçlunun banka hesabındaki paranın dosya hesabına aktarılmasını 1 yıl içerisinde icra dairesinden isteyebilir. Banka haczi kaldırmak genel olarak; banka bloke kaldırmak, banka hesabındaki haczi kaldırmak, banka mevduat hesabındaki haczi kaldırmak gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Hesabı Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Borcu ödeyerek, Banka üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusu banka hesabımda bloke var nasıl kaldırabilirim diyenler tarafından merak edilmektedir. Banka üzerindeki haczi kaldırmak için yapılması gerekenler sorusunun cevabi ilk olarak borcu ödeyip icra dosyasını kapatmaktır. Fakat banka hesabındaki haczi kaldırma yolu sadece bu değildir.

Şikâyet başvurusu sonucu, İcra memurunun yanlışlıkla haciz işlemi yapması sonucu da banka hesabında haciz mevcut olabilir. Banka hesabınıza hatalı işlem sonucu bloke konulduysa icra müdürlüğüne bir itiraz dilekçesi ile başvurulabilir. İcra müdürlüğü bu itirazı reddederse İcra Mahkemelerinde şikâyet yoluna başvurularak haciz kaldırılır.

Anlaşma sağlanarak, Alacaklı ve borçlunun anlaşması ile de banka haczi kaldırılabilir. Örneğin borçlu alacaklıya taksitle borcu öderse veya borcunu ödemek için belirli bir süre talep ederse alacaklı da bunu kabul ederse alacaklının icra dairesine haczi kaldırmak için dilekçe vermesi neticesinde banka üzerindeki haciz kalkar.

Satış isteme süresinin geçmesi, Banka üzerine haciz konulduktan sonra alacaklı veya borçlu 1 yıl içerisinde icra dairesinde satış yani bankadaki miktarın icra dosyasına geçirilmesini istemelidir. Eğer 1 yıl içerisinde satış istenmezse haciz düşer ve borçlu tarafından icra dairesine verilecek bir dilekçe ile banka üzerindeki haciz kalkar.

Menfi tespit davası, İcra takibinde borçlu görünen kişi gerçekte borçlu olmayabilir. Böyle bir durumda borçlu açacağı menfi tespit davası ile borçlu olmadığını ispat ederse banka hesabı üzerindeki bloke kalkar.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Hesabı Üzerindeki Haciz Nasıl Öğrenilir?

Banka hesabı üzerinde bulunan haczin öğrenilmesi, mobil bankacılık sistemi üzerinden gerçekleşebileceği gibi yine E- Devlet üzerinden adınıza başlatılan bir icra takip olduğunu öğrenmeniz ile de gerçekleşebilir. E- Devlet sistemi üzerinden yapacağınız E-Haciz sorgulaması neticesinde de banka hesaplarında bloke bulunması durumunu öğrenebilirsiniz.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Hesabı Üzerinde Haciz Olduğunu Öğrenince Ne Yapılması Gerekiyor?

Banka hesabı üzerinde haciz olduğunu öğrenmek neticesinde haczi kaldırmak için borcu ödeyebilir veya diğer banka üzerindeki bloke kaldırma yollarını deneyerek banka hesabı üzerindeki haczi kaldırabilirsiniz.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Haczi Kaldırmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Banka haczi kaldırmak için yapılması gereken icra takibinin bulunduğu icra dairesine başvurmaktır. Borç ödendiyse veya banka mevduat hesaplarındaki paranın dosya hesabına aktarılması istenmediği için haciz düştüyse icra dairesinden banka üzerindeki haczin kaldırılması talep edilmesi gerekir çünkü kural olarak icra daireleri talep olmaksızın işlem yapmazlar. Bunların haricinde alacaklı veya borçlu anlaştıysa ya da haciz yanlışlıkla konulduysa yine takibin bulunduğu icra dairesine başvurmak gereklidir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Haciz Kaldırma Ne Kadar Sürer?

Banka haciz kaldırma işlemi için kesin bir süre öngörülmemiştir. Banka haciz kaldırma süresi yapılacak işleme göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak talep sonrasında icra müdürlükleri talebi 3 iş gününe kadar karara bağlamaktadırlar. Ancak burada en önemli etken icra prosedürünü doğru işletmektir. Aksi halde uzayan işlemler neticesinde hak kaybı yaşanabilmektedir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Haciz Kaldırmak İçin Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Banka haczi kaldırmak için başvurulması gereken yer icra takibin yapıldığı icra dairesidir. Takibin bulunduğu icra dairesine dilekçe ile müracaat edip banka hesabı üzerindeki haczi kaldırmak için gerekli taleplerin yapılması veya borcun ödenmesi gerekmektedir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Haciz Kaldırma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Banka hesabımdaki haczi nasıl kaldırabilirim diyorsanız banka haciz kaldırma dilekçesi yazmalısınız. Banka haczi kaldırma dilekçesi için mutlaka alanında uzman ve güvenilir bir icra avukatından destek alınması gerekmektedir. Çünkü internet ortamında var olan banka haciz kaldırma dilekçeleri veya banka hesabı üzerindeki haciz kaldırma dilekçesi örnekleri çoğunlukla hatalıdır. İcra dairesine hatalı dilekçe verilmesi sonucu icra dairesi talebi reddeder ve haciz kaldırma süresi uzar. İcra prosedürü doğru takip edilmediğinden birtakım hak kayıpları gündeme gelebilir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Haciz Zamanaşımı Nedir?

Banka haciz için zamanaşımı süresi 6 ay iken 2021 yılı değişikliği ile beraber 1 yıl olmuştur. Hacizden itibaren 1 yıl içerisinde alacaklı veya borçlu tarafından banka mevduat hesaplarındaki paranın dosya hesabına aktarılması istenmediği takdirde borçlu dilekçe ile takibin bulunduğu icra dairesine müracaat edip banka hesaplarındaki blokenin kaldırılmasını isteyebilir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Haciz Kaldırmak İstediğimde Harç ve Masraf Ödenir Mi?

Banka haczini kaldırmak için ödenecek harç ve masraflar genel olarak tahsil harcı, başvuru harcı ve vekalet harcıdır. Bunların yanında tebligat masrafı gibi ek masraflar da çıkabilmektedir. Bu ek masrafların artmaması için banka haczi kaldırma işlemi için uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Haciz Kaldırma Talebinde Kimler Bulunabilir?

İcra takibinin borçlusu; borcu ödeyerek ya da icra memurunun yanlış işlem tesis etmesi nedeniyle veya hacizden itibaren alacaklının 1 yıl içerisinde banka mevduat hesaplarındaki paranın dosya hesabına aktarılması istenmediği halinde banka haczini kaldırma talebinde bulunabilir.

İcra takibinin alacaklısı; borç haricen tahsil edildikten sonra veya alacaklı ve borçlunun anlaşması halinde banka haczini kaldırma talebinde bulunabilir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

Banka haciz sorgulama işlemi E-Devlet üzerinden E-Haciz sorgulama bölümünden yapılabileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de yapılabilir. E- Devlet üzerinden yapacağınız banka haciz sorgulama işlemi esnasında “Banka hesaplarına uygulanan E-Haczi Kaldırma” seçeneğine tıklamak gerekmektedir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Bankaya Gelen Haciz Nasıl Öğrenilir?

Bankaya gelen haczi nasıl öğrenebilirim sorusunun ilk cevabı haciz işlemini gerçekleştirip banka hesabına bloke konulmasını isteyen icra müdürlüğüyle iletişime geçmektir. Bunun haricinde banka şubelerine giderek veya mobil bankacılık sistemi üzerinden de bankaya gelen haczi öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Banka Hesaplarına Uygulanan Haciz Nasıl Öğrenilir?

Banka hesaplarına uygulanan bloke en sık olarak kartla bir işlem yapılmak istenildiğinde öğrenilmektedir. Sonrasında banka hesabımdaki blokeyi nasıl kaldırırım sorusu akıllarda yer edinmektedir. Öncelikle banka haciz sorgulama işlemi yapmanız gerekmektedir. Banka hesaplarına uygulanan haczi öğrenmek için E-Devletinize giriş yapabilir veya banka müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan banka haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla banka hesabındaki haciz işlemini kaldırılabilecek ve banka bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Maaş Haczi Nedir?

İşçi veya memur hakkında başlatılıp kesinleşen icra takibi sonrasında bu kişilere işveren tarafından ödenen maaş, ikramiye, prim veya ücret gibi haklara haciz konulmasına maaş haczi denilmektedir. Maaş haczi kanuna göre en az 1/4 oranında olmalıdır. Fakat asgari ücretle çalışan bir kişinin maaş haczi 1/4‘ten fazla olamaz. Bu durumda asgari ücretle çalışan birine uygulanacak maaş haczi 1/4 ‘tür.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan maaş haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde maaş haczinin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla maaş haciz işlemini kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

İcra Borcundan Dolayı Maaş Kesintisi Nasıl Olur?

İcra borcunun alacaklısı icra dairesinden borçlunun maaşına haciz konulmasını talep eder. Sonrasında icra müdürlüğü işverene müzekkere yazar İcra müdürlüğü bu yazıyla işverene, işçinin maaşının belirli orandaki kısmının işçiye değil de artık icra müdürlüğünün hesabına yatırması aksi halde sorumluluğunun gündeme geleceğini bildirir. İşveren de icra dairesinin belirlediği orandaki miktarı icra dairesine yatırarak işçiye maaş kesintisi uygular.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan maaş haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde maaş haczinin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla maaş haciz işlemini kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Maaş Haczine İtiraz Nasıl Yapılır?

Maaş haczine itiraz maaş haczini isteyen icra müdürlüğüne yapılmalıdır. İcra müdürlüğü maaş haczi kararını verirken yanlış bir işlem tesis etti ise maaş haczine itiraz dilekçesi yazılmalıdır. İşverenlere gönderilen müzekkere yazısı sonrasında işçi orada hiç çalışmadıysa veya çalıştı ancak işten ayrıldıysa işverenin maaş haczine itiraz etmesi gerekir aksi halde işveren de ödemediği kısım için sorumlu olur.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan maaş haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde maaş haczinin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla maaş haciz işlemini kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

HEMEN ARAWHATSAPP