1 Saat içerisinde hacizlerinizin kaldırılıp dosyanızın kapatılması için hemen iletişime geçiniz.

Tapu Haciz Kaldırma

İçindekiler
Tapu Haciz Kaldırma

Tapu Haciz Kaldırma

Bir alacağın tahsili amacıyla adınıza icra takibi başlatılmış olabilir. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklının bütün mallarınıza haciz isteme yetkisi vardır. Alacaklı aracınıza haciz konulmasın icra dairesinden talep edebilir. Tapu haciz sorgulama işlemi yaparak tapuda haciz olup olmadığını öğrenebilir sonrasında tapudaki haczi kaldırma ve tapu icra kaldırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tapu haczi kaldırma işlemi için tapuda haciz koyan icra müdürlükleri ile görüşüp tapu haciz kaldırma işlemini istediğinize dair bir dilekçe ile borcu ödeyerek yapabilirsiniz. Bu sayede tapu haciz kaldırma işlemi gerçekleşecek ve tapu icra kaldırma işlemleri olumlu sonuçlanacaktır. Tapu haciz kaldırma konusunda sıklıkla karşılaşılan tüm sorular ve ne yapılması gerektiği konusunda aşağıdaki yazımızda detaylıca bilgilendirmeler mevcuttur. Tapuda haciz var nasıl kaldırabilirim? Tapu haciz kaldırma nedir? Tapudaki haczi nasıl öğrenebilirim? gibi sorularınıza aşağıdaki yazımızda cevap bulacaksınız ve sonrasında sorunsuz olarak tapu haczi sorgulama veya tapudaki haczi kaldırma işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.

Hukuki sorunlarınızın çözülmesi için alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapudaki hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Haczi Kaldırmak Nedir?

Tapu haczi kaldırmak nedir ve gayrimenkul üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorularına cevap vermeden önceden haciz nedir ve taşınmaz nedir sorularının cevabını vermek gerekir. İcra, bir alacağın tahsili ile ilgili yürütülen tüm yasal işlemlerdir. Taşınmaz ise bir yerden bir yere götürülmesi özüne zarar vermeden mümkün olmayan mallara denilmektedir. Taşınmaz mallar ise genel itibariyle arazi, tapu, ev, arsa, işyeri gibi nitelendirilen gayrimenkul mallardır. İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçlunun tüm mallarının haczi mümkündür. Bu sebeple borçlunun 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmemesi sonucu takip kesinleşir ve alacaklı borçlunun; taşınır- taşınmaz mallarına, bankada mevcut olan mevduat hesaplarına veya maaşına haciz koyabilir.

Tapu haczi ise borçlunun üzerinde kayıtlı olan taşınmaz niteliğindeki mallara haciz konulmasıdır. Borçlu borcunu ödeyip tapu haczinin kaldırılmasını istemezse alacaklı borçlunun taşınmazının satışını 1 yıl içerisinde icra dairesinden isteyebilir. Tapu haczi kaldırmak genel olarak; gayrimenkul haczi kaldırmak, arsa haczi kaldırmak, ev üzerindeki haczi kaldırmak, taşınmaz haczi kaldırmak ve işyeri haczi kaldırmak gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Borcu ödeyerek, Tapu üzerindeki haczi kaldırmak için yapılması gerekenler sorusunun cevabı ilk olarak borcu ödeyip icra dosyasını kapatmaktır. Fakat gayrimenkul üzerindeki haczi kaldırma yolu sadece bu değildir.

Şikâyet başvurusu sonucu, İcra memurunun yanlışlıkla haciz işlemi yapması sonucu da tapu üzerinde haciz mevcut olabilir. Örneğin borçluya usulüne uygun bir ödeme emri gönderilmeden ev haczi yapılması ya da borçlunun kendi ikamet ettiği evine haciz konulması gibi kanuna aykırı durumların varlığı halinde icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurularak tapu üzerindeki haciz kaldırılır.

Anlaşma sağlanarak, Alacaklı ve borçlunun anlaşması ile de gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir. Örneğin borçlu alacaklıya taksitle borcu öderse veya borcunu ödemek için belirli bir süre talep ederse alacaklı da bunu kabul ederse alacaklının icra dairesine haczi kaldırmak için dilekçe vermesi neticesinde tapu üzerindeki haciz kalkar.

Satış isteme süresinin geçmesi, Tapu üzerine haciz konulduktan sonra alacaklı veya borçlu 1 yıl içerisinde icra dairesinde satış istemelidir. Eğer 1 yıl içerisinde satış istenmezse haciz düşer ve borçlu tarafından icra dairesine verilecek bir dilekçe ile taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.

Menfi tespit davası, İcra takibinde borçlu görünen kişi gerçekte borçlu olmayabilir. Böyle bir durumda borçlu açacağı menfi tespit davası ile borçlu olmadığını ispat ederse taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Öğrenilir?

Taşınmaz üzerinde bulunan haczin öğrenilmesi, E- Devlet üzerinden yapılan tapu haczi sorgulaması neticesinde gerçekleşebileceği gibi yine E- Devlet üzerinden adınıza başlatılan bir icra takip olduğunu öğrenmeniz ile de gerçekleşebilir. Tapu müdürlüğünde taşınmaz alırken haczin öğrenilmesi veya tapuda taşınmaz satarken haczin öğrenilmesi de mümkündür. Eğer evinizin üzerinde haciz olduğunu öğrendiyseniz bir an önce haczi kaldırmak için gerekli işlemleri yapmanızda fayda vardır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapuda Haciz Olduğunu Öğrenince Ne Yapılması Gerekiyor?

Tapuda taşınmaz satarken haciz olduğunu öğrenmek veya tapuda arsa satarken haciz olduğunu öğrenmek neticesinde haczi kaldırmak için borcu ödeyebilir veya taşınmaz üzerindeki diğer haczi kaldırma yollarını deneyerek taşınmaz üzerindeki haczi kaldırabilirsiniz. Fakat taşınmazı hacizliyken de satmak kural olarak mümkündür. Taşınmazı devralan kimse taşınmazın tüm borçları ve haciz ile beraber satın alır. Ancak günümüzde insanlar üzerinde haciz bulunan evi satın almak istemediğinden haczi kaldırıp satmak daha faydalı olacaktır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Haczini Kaldırmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Tapu haczi kaldırmak için yapılması gereken icra takibinin bulunduğu icra dairesine başvurmaktır. Borç ödendiyse veya satış istenmediği için haciz düştüyse icra dairesinden tapu üzerindeki haczin kaldırılması talep edilmesi gerekir çünkü kural olarak icra daireleri talep olmaksızın işlem yapmazlar. Bunların haricinde alacaklı veya borçlu anlaştıysa ya da haciz yanlışlıkla konulduysa yine takibin bulunduğu icra dairesine başvurmak gereklidir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Haciz Kaldırma Ne Kadar Sürer?

Tapu haciz kaldırma işlemi için kesin bir süre öngörülmemiştir. Taşınmaz haciz kaldırma süresi yapılacak işleme göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak talep sonrasında icra müdürlükleri talebi 3 iş gününe kadar karara bağlamaktadırlar. Ancak burada en önemli etken icra prosedürünü doğru işletmektir. Aksi halde uzayan işlemler neticesinde hak kaybı yaşanabilmektedir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Haciz Kaldırmak İçin Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Ev haczi kaldırmak için başvurulması gereken yer veya işyeri haczi kaldırmak için başvurulan yer icra takibin yapıldığı icra dairesidir. Takibin bulunduğu icra dairesine dilekçe ile müracaat edip taşınmaz üzerindeki haczi kaldırmak için gerekli taleplerin yapılması veya borcun ödenmesi gerekmektedir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Haciz Kaldırma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tapu haciz kaldırma dilekçesi, işyeri haciz kaldırma dilekçesi, taşınmaz haciz kaldırma dilekçesi, ev haczi kaldırma dilekçesi gibi gayrimenkul haczi kaldırma dilekçeleri için mutlaka alanında uzman ve güvenilir bir icra avukatından destek alınması gerekmektedir. Çünkü internet ortamında var olan taşınmaz haciz kaldırma dilekçeleri veya tapu üzerindeki haczi kaldırma dilekçesi örnekleri çoğunlukla hatalıdır. İcra dairesine hatalı dilekçe verilmesi sonucu icra dairesi talebi reddeder ve haciz kaldırma süresi uzar. İcra prosedürü doğru takip edilmediğinden birtakım hak kayıpları gündeme gelebilir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Haciz Zamanaşımı Nedir?

Tapu haciz için zamanaşımı süresi 1 yıldır. Hacizden itibaren 1 yıl içerisinde alacaklı veya borçlu tarafından satış istenmediği takdirde borçlu dilekçe ile takibin bulunduğu icra dairesine müracaat edip taşınmaz haczinin kaldırılmasını isteyebilir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Haczi Kaldırmak İstediğimde Harç ve Masraf Ödenir Mi?

Tapu haczini kaldırmak için ödenecek harç ve masraflar genel olarak tahsil harcı, başvuru harcı ve vekalet harcıdır. Bunların yanında tebligat masrafı gibi ek masraflar da çıkabilmektedir. Bu ek masrafların artmaması için tapu haczi kaldırma işlemi için uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

İİK 106-110 Maddeleri Uyarınca Tapu Üzerindeki Haczin Kaldırılması Nasıl Yapılır?

Borçlu veya hacizli evi satın alan kişi haciz kararının üzerinden 1 yıl geçmesiyle İİK 106-110 maddeleri uyarınca icra müdürlüğünden taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilir. Zira söz konusu maddeler uyarınca haciz kararından itibaren 1 yıl içerinde alacaklı veya borçlu satış masraflarını daireye yatırıp satış istemelidir. Aksi halde haciz düşer ve borçlu ya da hacizli taşınmazı satın alan üçüncü kişi haczin kalkması talebinde bulunabilir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Haciz Kaldırma Talebinde Kimler Bulunabilir?

İcra takibinin borçlusu; borcu ödeyerek ya da icra memurunun yanlış işlem tesis etmesi nedeniyle veya hacizden itibaren alacaklının 1 yıl içerisinde satış istememesi halinde tapu haczini kaldırma talebinde bulunabilir.

İcra takibinin alacaklısı; borç haricen tahsil edildikten sonra veya alacaklı ve borçlunun anlaşması halinde taşınmaz haczini kaldırma talebinde bulunabilir.

Hacizli evi devralan kişi de haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Bu sayılan kişilerin kendileri icra dairelerine dilekçeyle talepte bulunabileceği gibi haczin daha erken kalkması ve sürecin sorunsuz ilerlemesi adına avukatları aracılığıyla da süreci ilerletebilirler.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Borç Ödendiği Vakit Tapu Üzerindeki Haciz Kalkar Mı?

Tapu üzerindeki haczin kalkması için icra dairesine borcun tamamı ödenmesi gereklidir. Ancak borcu tamamen ödemek taşınmaz üzerindeki haczin kalkması için yeterli değildir. İcra dairesine borcun dışında tahsil harcının da ödenmesi gereklidir. Tahsil harcı ödendikten sonra icra dairesine, taşınmazın bulunduğu ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılması hakkında bir talepte bulunulması gereklidir. Aksi halde tapu üzerindeki haciz var olmaya devam etmektedir. Günümüzde çoğu zaman bilgi eksikliğinden yalnızca icra borcu ödendiğinde tapu üzerindeki haczin kalkacağı düşünülür. Fakat bu şekilde süreç uzar ve hak kaybı yaşanır. Bu sebeple alanında uzman olan icra avukatından destek almak sürecin en hızlı ilerlemesi için gereklidir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Tapu Haciz Kaldırma Masrafı Ne Kadardır?

Hakkınızda açılan icra takibi hangi icra dairesinde açıldıysa sizin adınıza alanında uzman icra avukatı tarafından icra dosyanız arşivden çıkartılacak ve dosya kapak hesabı yaptırılarak dosyada icra borcu mevcutsa sizin adınıza icra borcu ödenecektir. İcra borcu ödenmiş fakat tahsil harcı ödenmemişse adınıza ödeme yapılarak tapu haciz fekki talebinde bulunulup icra dosyanız kapatılacaktır. Bunların neticesinde taşınmazınız üzerindeki haciz ve hak mahrumiyeti ortadan kaldırılacaktır. İcra alanında tecrübeli avukat aracılığıyla icra dosyanızın aynı gün içerisinde kapatılıp infaz olduğundan emin olmak için E-Devlet UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyanızı kontrol edebilmeniz mümkündür.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

UYAP Tapu Haciz Kaldırma Nasıl Yapılır?

UYAP tapu haciz kaldırma işlemi yapabilmek için e-imzaya sahip olmak gereklidir. Bunun dışında UYAP üzerinden tapu haciz kaldırma işlemlerinin yapılması mümkün değildir. İcra dairesine bizzat gidilmeli veya sizin adınıza vekaleten avukatınız UYAP üzerinden tapu haczi kaldırma işlemlerini yürütmelidir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

Ev Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Ev üzerindeki haczin kalkması için temelde iki yol mevcuttur. İlk olarak 1 yıl olan satış isteme süresinin geçmesiyle borcu ödemeye gerek kalkmadan sizin veya avukatınızın yazdığı dilekçe ile icra dairesinden ev üzerindeki haczin kaldırılması istenebilir. Diğer bir yol ise borcu ve beraberindeki harç ile masrafları ödeyerek icra dairesinden tapuya müzekkere yazılmasını talep etmeniz ile de ev üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

 

HEMEN ARAWHATSAPP