1 Saat içerisinde hacizlerinizin kaldırılıp dosyanızın kapatılması için hemen iletişime geçiniz.

Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Borcu ödeyerek, Tapu üzerindeki haczi kaldırmak için yapılması gerekenler sorusunun cevabı ilk olarak borcu ödeyip icra dosyasını kapatmaktır. Fakat gayrimenkul üzerindeki haczi kaldırma yolu sadece bu değildir.

Şikâyet başvurusu sonucu, İcra memurunun yanlışlıkla haciz işlemi yapması sonucu da tapu üzerinde haciz mevcut olabilir. Örneğin borçluya usulüne uygun bir ödeme emri gönderilmeden ev haczi yapılması ya da borçlunun kendi ikamet ettiği evine haciz konulması gibi kanuna aykırı durumların varlığı halinde icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurularak tapu üzerindeki haciz kaldırılır.

Anlaşma sağlanarak, Alacaklı ve borçlunun anlaşması ile de gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir. Örneğin borçlu alacaklıya taksitle borcu öderse veya borcunu ödemek için belirli bir süre talep ederse alacaklı da bunu kabul ederse alacaklının icra dairesine haczi kaldırmak için dilekçe vermesi neticesinde tapu üzerindeki haciz kalkar.

Satış isteme süresinin geçmesi, Tapu üzerine haciz konulduktan sonra alacaklı veya borçlu 1 yıl içerisinde icra dairesinde satış istemelidir. Eğer 1 yıl içerisinde satış istenmezse haciz düşer ve borçlu tarafından icra dairesine verilecek bir dilekçe ile taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.

Menfi tespit davası, İcra takibinde borçlu görünen kişi gerçekte borçlu olmayabilir. Böyle bir durumda borçlu açacağı menfi tespit davası ile borçlu olmadığını ispat ederse taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.

Alanında uzman avukatlar ve ekip ile Türkiye’nin her ilindeki icra dosyalarında bulunan tapu haczi kaldırma işlemleri; sorunsuz, hızlı, güvenilir ve profesyonel olarak gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde icra dosyası kapatılarak hak mahrumiyeti ortadan kaldırılır. Farklı bir ildeyseniz, icra işlemlerine ayıracak zamanınız yoksa ve en hızlı şekilde haczin kaldırılmasını istiyorsanız veya bu icra işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sizin adınıza icra alanında en iyi avukatlar aracılığıyla tapu hacziniz kaldırılabilecektir. Ücret ise yapılacak işleme göre görüşme neticesinde belirlenecektir.

HEMEN ARA WHATSAPP